Čas na vděčnost

Než půjdete dál, věnujte chvilku přemýšlení

za něco, za co jste vděční. 

Jsme vděční za schopnost podporovat řemeslníky v Indii.